حمیرا و مهستی استریو دمیس (نوار کاست)

عنوان: حمیرا و مهستی
استریو: دمیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
حمیرا: جدول، شب عاشق، پشیمانم، راه جدایی، صبرم عطا کن
مهستی: قمار زندگی، شاخه نبات، ساقی ببین، غمگین و تنها، بنفشه

چاپ