حمیرا و مهستی و نسرین استریو ناز (نوار کاست)

عنوان: حمیرا و مهستی و نسرین
استریو: ناز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
حمیرا: راه جدائی، دلتنگی، یگانه، تو دلم غم فراونه
مهستی: صبر و طاقت، عطر بهار، شاخ نبات
نسرین: تو برام همیشه باش، آینه عشق، برج بلور، عاشق شهر

چاپ