اکبرگلپایگانی و حمیرا استریو فونیک (نوار کاست)

عنوان: اکبرگلپایگانی و حمیرا
استریو: فونیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلپا: غم نامه، مزرعه، یاد دل، فریاد عاشق، خونه عشق، سرنوشت
حمیرا: دلم گرفته، مسافر غریب، شب عاشق، همزبونم باش، وای وای، گذشته

چاپ