اکبرگلپایگانی و حمیرا استریو هارپ (نوار کاست)

عنوان: اکبرگلپایگانی و حمیرا
استریو: هارپ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلپا: یاد دل، فریاد عاشق، درویش، مرا بوسه ای ده، هوس میکده، نقش غم
حمیرا: مسافر غریب، شب عاشق، وای وای، زمزمه، گذشته، همزبونم باش

چاپ