اکبرگلپایگانی و حمیرا استریو توتک چی (نوار کاست)

عنوان: اکبرگلپایگانی و حمیرا
استریو: توتک چی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلپا: تنهائی، غم نامه، مزرعه، یاد دل، فریاد عاشق، خونه عشق
حمیرا: دلم گرفته، مسافر غریب، شب عاشق، همزبونم باش، وای وای، گذشته

چاپ