اکبرگلپایگانی و حمیرا استریو جهان موزیک (نوار کاست) شماره 45

عنوان: اکبرگلپایگانی و حمیرا
استریو: جهان موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلپا: یاد دل، فریاد عاشق، سرگذشت، مرا بوسه ای ده، قدر محبت و بدون، دریغا دریغا
حمیرا: وای وای، وقتی که تو رفتی، گذشته، زمزمه، باور ندارم

چاپ