کتاب نوار روح انگیز راهگانی (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار روح انگیز راهگانی
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: به دیدار آفتاب
کاست شماره 2: یادگار (قطعاتی برای پیانو)
آهنگساز: روح انگیز راهگانی
نوازنده: آندره آرزومانیان

چاپ