کتاب نوار روح الله خالقی استریو ماهور (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار روح الله خالقی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: (خوشه چین)
رنگارنگ شماره ی1، یار رمیده، آهنگ آذربایجان، حالا چرا، می ناب، خوشه چین
کاست شماره 2: (نغمه ی نوروزی)
شب جوانی، وعده ی وصال، آه سحر، آهنگ موزون، نغمه ی نوروزی، مستانه، لاله خونین، شب هجران، جام جهان بین، آرزوی دل
کاست شماره 3: (خاموش)
مستی عاشقان، رنگارنگ شماره ی 2، رنگ شور، شرقی شماره ی 2، نغمه های ماهور، خاموش، رنگ ماهور، ای ایران
کاست شماره 4: (مرغ شب)
در کنار گلزار، رنگ پریچهر و پریزاد، نوای عروسی، مرغ شب، نوای نی، رامیانی، گریه کن، نغمه ی بختیاری، چه شورها، دو ترانه بختیاری، عشق سوزان

چاپ