کتاب نوار گزیده ای از صد سال آواز استریو ماهور (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار گزیده ای از صد سال آواز
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1:
روی اول: قلی خان شاهی (آواز عراقی)، قربان خان (ماهور)، سعادتمند قمی(بیات اصفهان)، سید رحیم (ماهور)، سید احمد خان (چهارگاه)
روی دوم: ابولحسن اقبال آذر (همایون)، جناب دماوندی (دشتی، ابو عطا)، علی خان نایب السلطنه (دوگاه)، نکیسا (ماهور)، سید علی اصغر کردستانی (سه گاه)
کاست شماره 2:
روی اول: حسن خان سنجلانی (ماهور)، سید حسین طاهر زاده (همایون، ماهور)، عبدالله دوامی (سه گاه)، سلیمان امیر قاسمی (همایون)، ابراهیم بوذری (شور)
روی دوم: علی مستوفیان (سه گاه)، رجب علی امیری فلاح (دشتی)، اسماعیل ادیب خوانساری (دشتی)، جلال تاج اصفهانی (همایون)
کاست شماره 3:
روی اول: محمد رثایی (بیات کرد)، رضا قلی میرزاظلی (ابوعطا)، حسین قوامی (ابوعطا)، یونس دردشتی (بیات ترک)
روی دوم: محمد طاهر پور (بیات ترک)، غلام رضا دادبه (دشتستانی)
غلامحسین بنان (شور)
کاست شماره 4:
روی اول: سید جواب ذبیحی (مثنوی)، محمود کریمی (مثنوی)، محمود محمودی خوانساری (دشتی)، سید نورالدین رضوی سروستانی (بیات کرد)
روی دوم: رامبد صدیف (چهارگاه)، محمدرضا شجریان (بیات زند)

چاپ