کتاب نوار آثار موسیقی ایرانی استریو مرکز سرود و آهنگهای انقلابی (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار آثار موسیقی ایرانی
استریو: مرکز سرود و آهنگهای انقلابی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: بیدلان (خواننده: منوچهر طاهر زاده تنظیم: سهیل ایوانی)
کاست شماره 2: در خیال (خواننده: محمدرضا شجریان)
کاست شماره 3: بی نشان (آهنگساز و خواننده: حسام الدین سراج سه تار: جلال ذوالفنون نی همنواز از آواز: محمد موسوی)
کاست شماره 4: پیام عشق (استاد محمد موسوی)

چاپ