کتاب نوار شاملو کاربند استریو گلبانگ (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار شاملو کاربند
استریو: گلبانگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شامل 5 کاست آموزش ویلن و کمانچه
تدوین: استاد روح الله خالقی

چاپ