کتاب نوار پری زنگنه استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار پری زنگنه
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: آوازهای محلی: شکار آهو، رشید خان، مستم مستم، دای بلال، دو بدو، بارون بارونه، اسمر اسمر جان، تو بیو، قد بلند، ای لیلی (آواز پری زنگنه، تنظیم موسیقی واروژان)
آوازهای امروز: کریم تو(م. آراد)، صلح(هوشنگ ابتهاج)، دریائی(یدالله رویائی)، آهو در باد(فرهاد سینایی)، دریچه ها(مهدی اخوان ثالث)، گدار(سهراب سپهری)
کاست شماره 2: آوازهای محلی: لالائی، دست بدستمالم، درنه جان، عزیز جون، شلیل، عزیزم سوزه، دختر شیرازی، شعرهای باباطاهر

چاپ