کتاب نوار رشید بهبود اف استریو اوج (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار رشید بهبود اف
استریو: اوج
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: 2 کاست: مارالیم گل(آرشین مال آلان)، سنده گالماز، قالاسان یانا یانا، داغلاردا چیچک، گل اوغلان، قالالی، ایرلیق، باکی اولدوزی، اهدی میزی اینان یار، آی شیرین جان، ریحان(آی لیلی آی لیلی) لاله لر، بهارش سبز بهارش سبز، لب لب، مستم مستم، لاچین، درد من، اولری دارخانا خانا، یادیما دوشدی، چوپان قارا، قوی گولوم گلسین آی ننه، سنیدور، کوچه لره سو پیشم، کهلیک، آلاگوز، آغا شد الیلک

چاپ