کتاب نوار مهدی سهیلی استریو پوپک (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار مهدی سهیلی
استریو: پوپک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 1: در خاطر منی، باغ خاطرات، صیاد، مرا بگذار و بگذر، وصیت، به که باید دل بست؟، دختر زشت، به چه مانند کنم؟
کاست شماره 2: زندانی، مرا صدا کن، بودی یا نبودی؟، دام آشنائی، زندگی، سفر کرده، نامرد، یاد
کاست شماره 3: ننگین، ای آرزوی من، جوانی، خشم، حتی به یک پیام، حتی به یک سلام، سفر به شهر کودکی، غریب، قسم، ماهیگیر، غربت

چاپ