کتاب نوار شاپرک خانوم استریو چل طوطی (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار شاپرک خانوم
استریو: چل طوطی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شاپرک خانوم (نویسنده و کارگردان: بیژن مفید)، ترانه های کوچک برای بیداری (مسئول و سر پرست هنری: بیژن مفید)، شازده کوچولو (اثر آنتوان دوسنت اگزوپری)

چاپ