کتاب نوار کوتی و موتی استریو چل طوطی (نوار کاست)

عنوان: کتاب نوار کوتی و موتی
استریو: چل طوطی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کوتی و موتی (نویسنده و کارگردان: بیژن مفید)، اولین پرواز (بر اساس گنجشک کوچولو اثر: ماکسیم گورکی)، خاموشی دریا (نویسنده ژان بروله ورکور)، تُرب (نویسنده و کارگردان: بیژن مفید)، دُم گربه (نویسنده مارسل اِمه)

چاپ