رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 276

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گودرزی: مه طلا
مولود زهتاب: ساروی کیجا
محسن: گرداب
روح انگیز: سبو سبو می
وفائی: دیر نشده
یلدا: عشق خاکی نمیخوام
فرهاد سواد کوهی: همه حرفهام برای تست
عهدیه: طلوع
قباد: پل موندن
سهیل و بهاره: گل بوسه
رافی: باران عشق
زیبا: مخمل زلف من
رامان: خار

چاپ