رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 272

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهستی: تاسف
شاهرخ: کوچ
رامش: افسوس
کورش یغمائی: بارون
بتی: گریه
داریوش: جشن دلتنگی، خورشید خانم
مرتضی: میترسم
ستار: بت شکن
عارف: ای رسیده از راه
گلپا: سر گذشت
فرامرز پارسی: جوونی قشنگه
محسن: تاول

چاپ