رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 254

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: عتیقه
ایرج: بانو
عهدیه: بعد از من
گلپا: درویش
نسرین: شب رهائی
خیاط باشی: دل من
روح انگیز: بمون با من
وفائی: لب خاموش
مولود زهتاب: پریشون
گودرزی: حبیبم
گلوریا روحانی: نم چرو
منفرد: طلاق

چاپ