رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 251

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مازیار: ساقی
حسین دمشقی: همیشه مغرور
شاهرخ: پرواز آخر، کوچ
گیتی: دیر رسیدم
کورش یغمائی: دلم میگیره دختر، گل نسا
ستار: چشمهای تو
سرمه: زن ساده، پشت پنجره
مرتضی: یقین
سهراب: خسته نشو

چاپ