رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 235

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
آزیتا: بابا حیدر
شجاعی: زندگی، مرغ دست آموز
گیتا: اگه عشق همینه، خاطر تو خیلی میخوام
نجفی: غریب، عاشقم من
ناهید: کاش نمیدونستی، لیلی
مهدیان: قلب شکسته
قادری: عمر دوباره

چاپ