رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 225

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شاهرخ: هق هق گریه
داریوش: بخود رسیدن
ستار: تعظیم، گل سنگ، با تو بودن
نوش آفرین: صدای مهربونی، تو نمیتونی بد باشی
مازیار: پیکره
رامش: وسوسه
بتی: تردید
مرتضی: رگبار
امل ساین: چیله بلبل

چاپ