رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 210

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ستار: صدای زنگوله ها
داریوش: برادر جان، عشق من عاشقم باش
گیتی: خود خواه
ابی: شکار، عسل
لیلا فروهر: یک نفس عطر تو بس، بوی توقف
شماعی زاده: پناه
رامش: عشق گناهکار
بتی: گرگ چنبری
شاهرخ: پائیز

چاپ