رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 198

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کیوان: گل افشین
شهره: مقصد
فرزین: شرقی
بتی: نذر
حمید: حامی
شهرام: تفاهم
سالی: منتظر، معبود
وفا: اوج
سیامک: رگبار
فیروز: یمبوسنه
زولاند: خدایاچکنم
محسن: شکست
فرزان: دختر هزار و یکشب

چاپ