رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 197

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 90 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: پناه
گوگوش: بانوی ما
ابی: شکار، چشمه
نوش آفرین: خلعت
شاهرخ: پائیز
سیمین غانم: رنگ مسی، گر سبزه شوی
حمید: همراه
بتی: یالان دنیا
شهرام: یار شیرازی
رامش: پل جدائی
مرتضی: دادا جان
نسرین: هنوز دیر نیست، همیشه مهربون
مهستی: نزن سنگ
هایده: اول آشنائی
گیتی: ترسم از عشق است
مارتیک: مریخی

چاپ