رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 184

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
عارف: بهترین بهانه
لیلا فروهر: زوج، قسم، گل خشخاش
وفا: همراز
بتی: دارم عاشق میشم
شهرام و شهره: هلو هلو
گیتی: دور نرو دور نرو
سلی: شرقی
شهره: دختر مشرقی، نور و سایه(به همراه آرام)
افشن مقدم: آهو
نوش آفرین: حوا
بندری: گل برای دلبرم میبرم
رامش: لب دریا

چاپ