رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 183

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گوگوش: مخلوق، تنهائی
ستار: عسل، دلتنگی
ابی: سبد(بت شکن)، اسیر
لیلا فروهر: انتظار، قسم
شاهرخ: کولی، خوب من
سلی: شرقی
کامبیز: کعبه

چاپ