رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 182

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 90 دقیقه
آهنگ ها:
گوگوش: پرنده، معشوق، خلوت، شاعر(همراه با مارتیک)
داریوش: گل بارون زده، یاور همیشه مومن، عروسک، شبخون
رامش: لب دریا، زوج
ستار: هراس، شکوه
ابی: بدرقه
لیلا فروهر: گل خشخاش
شماعی زاده: بعد از تو
عارف: بهترین بهانه
شاهرخ: صوفی
افشین مقدم: آخرین طبیب

چاپ