رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 168

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 90 دقیقه
آهنگ ها:
ستار: شکوه، هراس، بود و نبود، حسرت، کاشکی، شام آخر
گوگوش: پرنده، معشوق، خلوت، پل، باور کن، همسفر
داریوش: عروسک، گل بارون زده، شبخون، یاور همیشه مومن، طلایه دار

چاپ