رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 166

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
داریوش: گل بارون زده، عروسک
گوگوش: معشوق
عارف: بهترین بهانه
نوش آفرین: حوا، گل آفتاب گردان، صدای جرس
مرتضی: صبر ایوبی
گیتی: در سلام من باش، بیوه
رامش: زوج
افشین مقدم: پشیمون
آرام و شهره: نور و سایه

چاپ