رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 150

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
داریوش: یاور همیشه مومن، شبخون، طلایه دار
گوگوش: خلوت، پل
ستار: هراس، حسرت
شماعی زاده: بعد از تو، بمن تکیه کن
شاهرخ: غبار
سلی: بانوی شهر آواز

چاپ