رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 149

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نسرین: ریشه، آینه عشق، چشمان سیاه
مهستی: صبر، قمار زندگی، شاخه نبات
هایده: دلم میخواد
حمیرا: راه جدائی، یگانه، دلتنگی
سیما بینا: قیامت
وفائی: دختر گل فروش

چاپ