رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 147

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گوگوش: خلوت
شماعی زاده: بمن تکیه کن، بعد از تو
بتی: عاشق شدم، بدرقه
شاهرخ: غبار، چه میشد
افشین مقدم: بمن نخند
کورش: هوار هوار، خار
سلی: بانوی شهر آواز
رامش: موندنم از بودنت
ستار: بود و نبود
حمید: تقدس

چاپ