رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 97

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گوگوش: شب غریبان، خوابم یا بیدار
داریوش: سپید و سیاه
ستار: بهت، شعر مرثیه
آرام: فاتح
ابی: سایه، Pa Pa
شهرام: Bay Bay، هلل یوس
لیلا فروهر: قبله گاه
شاهرخ: غریبه
سیاوش: فرنگیس
حمید: شکایت

چاپ