رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 92

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: گل ناز پرپر، غنیمت، جوونه
گیتی: اوج پرواز
ستار: صدای بارون، رفیق
رامش: تابستون
مرتضی: زخمی
نوش آفرین: پرستش
افشین مقدم: پاک باخته
نسرین: ای روزگار
مهناز: خلوت
بتی: دلهره
دینامیک: تلافی

چاپ