رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 37

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: ده، عقیق
بتی: عاشقا یه روز میان
ابی: خاتون، Come don jesus(به همراه شهرام)
مرتضی: فقیر، قصه غم آدما
فرهاد: هفته خاکستری، شبانه
کامبیز: علم عشق
اکی: صدای تو
داریوش: رهائی
کورش: در انتها

چاپ