رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 29

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: چلچله
رامش: اسم قشنگت
مرتضی: عاشق شب
نوش آفرین: اوج، پیچک
عارف: بالا بلا
مهستی: نمیخوامت
گلپا: نقش غم
هایده: مینای دل
عقیلی: رقیب
عهدیه: قسم
وفائی: کاروان عشق
حمیرا: بیقرار
رسائی: پل

چاپ