رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 8

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهستی: چه کنم
وفائی: بار سفر بسته ام
هایده: حیف حیف، من و تو یکی هستیم
ایرج: یادم نیست، زندگی کاشکی به ما امون میداد
حمیرا: درد دلم بشنو، نسیم مهربونی
گلپا: یه حرفی برا گفتن
بیژن مفید: دوتت چشم سیاه داری

چاپ