رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 6

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شهیدی: نگاه گرم تو
مرضیه: در فکر تو بودم، بته چین، دیباچه دل
بنان: من از رو ازل
داریوش رفیعی: خطای من
مرضیه و بنان: بوی جوی مولیان

چاپ