رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 265

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سوغاتی، گریه امونم نمیده
ستار: وارث
بتی: بیکسی
مرتضی: صبر کن
مرجان: حسود، دودونه
رامش: سازش
شهره: من و شب
منفرد: ضیافت عشق
نسرین: عروسی
شهرام: دوخط موازی

چاپ