رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 240

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ستار: خواب نما
مازیار: حرف بزن
شاهرخ: بمون با من
داریوش: از من، اجازه
کورش یغمائی: آشیانه
رامش: رودخونه ها
مرتضی: واسه من گریه نکن
نوش آفرین: دعوت
تورج: فال
لیلا و شهره: یه پوله خروس
سرمه: پیشواز

چاپ