رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 212

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مازیار: عزیز
گوگوش: گهواره
ستار: سر سپرده، آوازه خوان
شماعی زاده: بومی
ابی: میلاد
لیلا: همیشه تازه
کورش یغمائی: طلوع
سلی: نسیم یار
سیاوش: غربت
شهرام: اسو اسو
حبیب: مرد تنها
خشایار: تصویر
حیدری: از من نرنج

چاپ