رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 209

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهستی: چراغ، نزن سنگ
نسرین: بیعت، هنوز دیر نیست
گلپا: اشک، هوس میکده
الهه: تو خنده ها تو گریه هام
هایده: اول آشنائی، خراباتی
وفائی: یار شیرین دهن
حمیرا: سکوت، باختن

چاپ