رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 140

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ستار: حسرت، بود و نبود
هایده: مهمان، مینای دل، نوروز، زندگی قشنگه
مهستی: قمار زندگی
عقیلی: خوب و بد
حمیرا: بیقرار، شب اومد
عهدیه: اخم نکن
کورس: دیگه بس کن
داریوش: زندونی

چاپ