رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 139

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ستار: فاتح، کاشکی، حسرت، شام آخر، زخم
گوگوش: پل، ماه پیشونی، باور کن، همسفر
شاهرخ: گل مرداب، غروب، را بیفت، شبا بی تو

چاپ