رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 134

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: مهمان، دلم میخواد، مهربون من
نسرین: امید فردا، برج بلور، دیوونه شهر ما
حمیرا: یگانه، تو دلم غم فراونه، دل شکسته

چاپ