رنگارنگ استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 128

عنوان: رنگارنگ
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مجموعه ای از آواز ها و ترانه های ایرانی با همکاری هنرمندان: مرضیه، الهه، حمیرا، هایده، مهستی، ایرج، گلپایگانی، شهیدی، کورس

چاپ