رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 432

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ستار: گل سنگ، با تو بودن، بود و نبود
هایده: چه عالمی داره، مهمان
حمیرا: دنیا دنیا
مهستی: قصه تازه، قمار زندگی
لیلا فروهر: قسم، گل خشخاش، انتظار
امل ساین: چیله بلبل
عهدیه: ایوای ایوای

چاپ