رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 312

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: خراباتی، قلب من سنگ صبوره
وفائی: دل دل نکن
سیما بینا: اشاره، کاشکی
ستار: شکوه
بهرام: مرگ و زندگی
گلپا: قصر خدا
فیروزه: بعد تو زندگانی
مولود زهتاب: دو تا مهربون

چاپ