رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 263

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهستی: صبر و طاقت
نسرین: آینه عشق، تو برام همیشه باش
حمیرا: راه جدائی، دلتنگی
سیما بینا: تکیه گاه، قیامت
وفائی: سرنوشت
مولود زهتاب: میخوام اسیر بیوفائیش کنم، حرفی ندارم
عماد رام: آی بانو
فیروزه: لبخند

چاپ